0

Resident Evil Revelations 2: Návod – Epizoda 1: Penal Colony

Claire & Moira

Ihned po skončení animací opusťte celu, dejte se doprava a doběhněte k cele, ve které je uzavřena Moira. Shlédněte animaci a po otevření cely se vydejte chodbou kupředu.  Dostaňte se ke kolejím, vyběhněte po nich nahoru a přeskočte propast. Následně si to namiřte k žebříku, po kterém vylezte nahoru, protáhněte se kolem stěny a seskočte na další část kolejí. Dejte se po nich kousek výš, pokračujte chodbou doleva a po chvíli uslyšíte ženský křik. Po kolejích se dejte chodbou dál, doběhněte na konec a ve výklenku najdete na stole nůž pro Claire a baterku pro Moiru. Po jejich získání jděte kousek nazpět, projděte zakrvácenými dveřmi napravo a dostanete se do malé místnosti. Poté, co rozbijete sklo, tak prolezte do místnosti ochranky a vyběhněte zpátky na chodbu. Na konci projděte dalšími dveřmi, dostaňte se ke kupě harampádí a s Claire uvolněte cestu Moiře.

20150422194027 20150422194251

Jakmile bude na druhé straně tak vám pomůže zase ona a vy se budete moc podplazit pod překážkou. Na druhé straně následně odtlačte regál a budete napadeni. Pomocí RT (R2) nepřítele zneškodněte a pak odtlačte regál na konec, čímž si uvolníte cestu kupředu. Doběhněte do místnosti, kde uvidíte monstrum a mladou ženu a vydejte se za nimi. Po chvíli se v místnosti protáhněte v podřepu pod regálem a pokračujte až k setkání s ženou, ke které osud nebyl dvakrát přívětivý. Po nešťastném setkání prozkoumejte dveře před vámi a zjistíte, že potřebujete najít Experiment Block Key. Poté se otočte u dveří o 180°, vydejte se průchodem napravo a po schodech dolů. Během cesty dolů si povšimněte pověšené mrtvoly a klíčů, které má u sebe. Prozkoumejte ji a jakmile spadne, tak pokračujte dveřmi před vámi. Doběhněte na operační sál, tím se jen protáhněte na druhou stranu a dostanete se k žebříku, po kterém slezte dolů.

20150422194537 20150422200451

Prohledejte mrtvolu na zemi a zjistíte, že klíče někam zmizely. Nicméně alespoň získáte vaši první střelnou zbraň, kterou je pistole Handgun MPM. Přepněte si na Moiru tlačítkem Y (∆), podívejte se nahoru na prostřední nádrž a pomocí LT (L2) zaměřte světlo na klíče. Poté přepněte zpět na Claire, sestřelte je a získáte Experiment Block Key. Jděte ke dveřím nalevo a dejte si pozor na nepřítele, který na vás zaútočí. Poté se zbavte i toho druhého a vstupte do místnosti, kde najdete krabičku s náboji. Po jejím sebrání se vraťte k žebříku, vylezte po něm nahoru a proběhněte operačním sálem. Hned jak se dostanete na chodbu, tak uvidíte otevřené dveře vedoucí do místnosti napravo. Zamiřte tam, seberte rostlinu Green Herb a další náboje a prostřílejte si cestu ke schodišti. Po něm vyběhněte nahoru a odemkněte si zamčené dveře. V nově zpřístupněné místnosti seberte ze země brokovnici (Shotgun M147S), zničte bednu ve dveřích a najdete i náboje do právě získané brokovnice.

20150422200828 20150422201510

Vyslechněte rozhovor mezi Claire a Moirou a zjistíte, že by Moira měla mít také nějakou zbraň, což bude vehementně odmítat. Rozbijte bedny v rohu místnosti, seberte zelenou rostlinu a další náboje do brokovnice a přepněte na Moiru. Díky její baterce můžete osvětlit regály a další místa a objevit lesknoucí body, na které můžete zamířit pomocí LT (L2). Jakmile to uděláte, tak můžete dané místo prohledat a najít dodatečné zásoby. Takto najděte v regálu i páčidlo, kterému se Moira nebude bránit. Poté zničte desku, která blokuje dveře a vstupte do chodby, kde krátce spatříte mladou dívku. Utíkejte chodbou kupředu, na konci zvedněte roletu a dostanete se do části s celami, kde budete kontaktování skrze náramky na rukou. Utíkejte kupředu, prozkoumejte mechanismus s ozubenými kolečky a zjistíte, že jedno chybí. Otočte se doprava, vydejte se ke dveřím a dostanete se do chodby.

20150422202447 20150422202745

Zde projděte dveřmi do místnosti nalevo a zjistíte, že ozubené kolo je uvízlé v mechanismu, který kvůli odpojení od elektrické sítě nevytáhnete ven. Druhými dveřmi se vydejte do zadní místnosti, z police si vezměte kufřík s vylepšením a implementujte si ho do jedné z vašich střelných zbraní, což můžete udělat u pracovního stolu. Potom vylezte po žebříku v zadní části nahoru a pokuste se otevřít dveře. Po zjištění, že jsou zamčené z druhé strany, se vraťte do předchozí místnosti a nalevo uvidíte zničený žebřík. Pomozte Moiře vylézt nahoru a automaticky se dostanete do její kůže. Dostaňte se k oněm zamčeným dveřím, které z druhé strany odemkněte a jakmile vylezete ven, tak budete znovu ovládat Claire. Vylezte tedy nahoru, projděte do chodby a na rozcestí se dejte doleva a vstupte do další chodby. Pokračujte až do části, kde na vás zaútočí několik nepřátel a po schodech nalevo seběhněte dolů. Po pár krocích na vás zaútočí další nepřátelé, které postřílejte a projděte dveřmi napravo. Na konci seberte z regálu Rusty Key, vraťte se zpět na chodbu a dejte se doprava.

20150422202853 20150422202931

Získaným klíčem odemkněte dveře po vaší levici, vstupte dovnitř a seskočte dolů do odpadní jámy. Zde se nejprve zbavte otravného hmyzu a potom pomozte Moiře vylézt nahoru. V její kůži se pak vydejte do zadní místnosti, kde nahoďte elektrický proud. Otočte se, po cestě zabijte monstrum, které na vás zaútočí a jděte za Claire. Jakmile vás hra přepne do její kůže, tak rychle vylezte nahoru na drtič odpadků a pokračujte na chodbu, kde se do provozu uvedly mechanismy s rotujícími čepelemi. Těm se vyhněte a vraťte se do místnosti, kde jste získali Rusty Key. Zde v zadní části odsuňte zábranu a dveřmi projděte na druhou stranu. Dostanete se do části, kde byl panel s chybějícím ozubeným kolem, což vám ušetří značnou část cesty. Od panelu se dejte znovu chodbou doprava, doběhněte do místnosti s ozubeným kolem a aktivujte páku.

20150422204614 20150422210419

Jakmile se deska zvedne nahoru, tak si kolečko vezměte a vraťte se s ním k panelu, do kterého ho vložte. Až to uděláte, tak se spustí poplach a z cel bude vypuštěno několik nepřátel. Rychle vběhněte do místnosti před vámi, otočte plamenomet ve středu místnosti a napravo otočte uzávěrem, čímž ho aktivujete. Odrazte útok, následně s Moirou odstraňte obě desky vzadu na mřížích a vyběhněte na čerstvý vzduch. Zde se vydejte mezi skalními stěnami kupředu, dostaňte se k místu, kde před sebou uvidíte radiovou věž a přejděte přes poničený můstek na druhou stranu. Nakonec už jen vstupte do budovy před vámi a v zadní části aktivujte panel, čímž tuto část ukončíte.

20150423022149 20150423023320

Barry & Natalia

Z doku se vydejte kupředu, dejte se doleva podél pobřeží a skal až nakonec najdete po vaší pravici cestičku mezi skalami. Tou se vydejte až k pevnosti, kde vyběhněte po schodech nahoru a vstupte do budovy před vámi. Ze země si seberte zelenou rostlinu, v malé místnosti nalevo pak i jednu červenou a chodbou se vydejte do kontrolní místnosti, kde vás napadne skupina monster. Všech do jednoho se zbavte a pokračujte dál. Až narazíte na překážku v podobě bedny, tak ji přeskočte a projděte dvojitými dveřmi před vámi. Jděte kousek kupředu a po vyzvání se přepněte do těla Natalie, která má schopnost vidět při podřepu nepřátele skrze stěny a také vám stejně jako Moira může odkrytá předměty tím, že na ně ukáže. Jděte s Natalií kupředu, otočte se doprava a před sebou uvidíte monstrum, které k vám stojí zády. Přepněte tedy zpět na Barryho, přikraďte se mu za záda a pomocí Stealth killu ho zlikvidujte.

20150423092830 20150423093406

Pak zabijte i další 3 za regály napravo a po schodech na opačné straně místnosti vyběhněte do horního podlaží, kde rovnou potichu zlikvidujte další monstrum. Pročistěte si cestu až do zadní části tohoto podlaží, kde uvidíte zničené schodiště a přímo naproti němu bude v rohu jakýsi box, který můžete pod schodiště přenést (v Barryho kůži) a dostat se i s Natalií nahoru. Nakonec už jen doběhněte k roletě a protáhněte se do místnosti, kde před sebou uvidíte viset klíč (Control Room Key). Jelikož jsou dveře zamčené, tak jděte do zadní části a všimněte si díry ve zdi u podlahy. V těle Natálie se protáhněte na druhou stranu, vezměte si ze země cihlu a pomocí LB (L1) zamiřte na monstrum na zemi a pomocí RT (R2) ho zasáhněte do hlavy. Poté Barrymu otevřete dveře, přepněte se na něj a odtlačte bednu, která vám brání v průchodu. Až to uděláte, tak se můžete podívat do místnosti napravo a zjistíte, že jste v části, kde jste byli s Claire a Moirou.

20150423094029 20150423094336

Zůstaňte v tomto patře, doběhněte ke dveřím a projděte jimi. Proběhněte kolem kontrolní místnosti a dostanete se do části, kde můžete seběhnout po schodech dolů k místnosti, ve které je ovládání elektřiny. Jelikož jsou aktivní čepele a hlavně ta jedna uvnitř místnosti, tak hned jak uvidíte pojízdné čepele v chodbě, tak se přepněte na Natalii a dírou prolezte do místnosti, kde přívod energie vypněte. Až to uděláte, tak se vraťte nazpět k místu, kde jste s Claire a Moirou získali ozubené kolo, které bylo uvězněno mezi deskami mučícího stroje. Odsud se vydejte dál a dorazíte k odstavené čepeli, kolem které můžete projít k plamenometu (právě kvůli rotující čepeli jste museli vypnout přívod energie). Potom vstupte do věznice, vyběhněte po schodech do horního podlaží a utíkejte ke kontrolní místnosti, kterou si otevřete klíčem.

20150423102914 20150423111833

Uvnitř můžete otevřít box s Natalií a poté zmáčkněte tlačítko na ovládacím panelu, čímž otevřete všechny cely. S Barrym postřílejte monstra, která vylezou z cel a poté s Natalií utíkejte do poslední cely napravo na tomto patře, kde objevíte díru ve zdi, kterou se protáhněte na druhou stranu. Nyní jedinou možnou cestu doběhněte k plamenometu, otočte ho, aby mohl Barry projít a poté ho vraťte do původní polohy. Pod zvednutou roletou vyjděte ven a zamiřte stejnou cestou jako s první dvojicí k věži. Bohužel zjistíte, že je most odříznutý a tak jděte k budově nalevo, která má zavřené dveře. Protáhněte se dírou s Natálií, na druhé straně najděte v trávě kámen a urazte s ním zámek na dveřích. Uvolněnou cestou doběhněte ke srázu, ze kterého se dostaňte opatrně dolů a mezi kládami doběhněte k místu, kde uvidíte nového nepřítele. Ten následně zmizí a tak se vydejte do budovy, kde narazíte na zamčené dveře.

20150423111852 20150423111958

V tu chvíli se Natalie zmíní, že něco viděla a jakmile se pokusíte rozrazit dveře, tak na vás zaútočí monstrum. Zabijte ho, rozrazte zmíněné dveře a dostanete se do temného lesa. Zde se držte světel a lamp, které tu a tam zahlédnete a nakonec se dostanete k osvětlené zničené boudě, od které pokračujte doleva do kopce. Nakonec projděte dvojitými dveřmi a objevíte se před domem, který prozkoumejte kvůli zásobám a následně venku zničte zámek na plotu a seskočte dolů ze srázu. Dole vypněte světlo, v přikrčení se vydejte za vozík a seberte zápalnou láhev, s jejíž pomocí zabijte oba nepřátele před sebou. Pokračujte k dvojitým dveřím před vámi, dostaňte se k dřevěnému domku a ze zdi napravo od dveří seberte mapu. Uvnitř si dle potřeby vylepšete vaše zbraně pomocí nalezených kufříků a vydejte se dál. Na pile si to rovnou zamiřte k velké bráně na konci cesty a zjistíte, že je zavřená.

20150423112528 20150423112811

Barry navrhne, že budete muset použít jeřáb a bránu rozrazit. Otočte se tedy a napravo uvidíte, jak monstrum zničí dřevný plot. Zabijte ho, dírou v plotě utíkejte dál a proběhněte až k budově, ve které nahoďte generátor. Poté zamiřte do domu napravo od brány (musíte ho obejít, abyste našli vchod), projděte jím až k ovládání jeřábu a po aktivaci uvidíte, jak rozrazí bránu. Po bednách přelezte přes plot, ať se nemusíte vracet skrz dům a zamiřte k bráně, kde po animaci budete postavy zase ovládat. Zde už jen doběhněte ke srázu, ze kterého se spusťte dolů, vstupte do radiové věže a aktivujte panel, čímž zakončíte první epizodu.

20150423123802 20150423124410

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..