0

Resident Evil Revelations 2: Návod – Epizoda 3: Judgment

Claire & Moira

Zamiřte po schodech dolů, dejte se doprava a na konci ulice zvedněte roletu. V nové části se toho moc nenachází a tak rovnou pokračujte na konec, kde projděte dvojitými dveřmi napravo. Jakmile se za vámi zavřou a uvidíte, že vás opět někdo sleduje, tak zamiřte dál. Zastavte se u místa, kde napravo i nalevo uvidíte vstup do budovy. Nejprve se vydejte doprava, prozkoumejte sochu, která je ke dveřím přikována a najdete Neilovu visačku. Vzápětí se ozve Overseer a dá vám další informace a otevře dveře do protější budovy, kam se vydejte. V první místnosti si můžete u pracovního stolu vylepšit zbraně a pokračujte ke dveřím, kterými se vydejte dál. Na rozcestí se dejte doprava, projděte kolem dveří se symbolem hvězdy a po schodech napravo vyběhněte nahoru.

20150429152332 20150429153546

Přímo naproti schodišti uvidíte oční skener, bez kterého se dovnitř nedostanete. Utíkejte chodbou doprava a na konci objevíte další dvojité dveře se symbolem hvězdy, kterými vstupte dovnitř. Před sebou uvidíte dvě sochy, z nichž jedna má klíč a druhá oko. Vytáhněte tedy oko a počkejte, až strop s ostny sjede dolů a zničí sochu, která drží klíč. Potom vložte oko ihned nazpátek a strop se vrátí do původní polohy, přičemž vy budete moci sebrat klíč. S ní vyběhněte ven, dejte se chodbou nalevo a z místnosti na vás zaútočí velké monstrum s kladivem, které zastřelte a vstupte dovnitř. S Moirou můžete otevřít zamčený box a najdete v něm vylepšení zbraně Focus. Nyní se vraťte ke schodišti, seběhněte po něm dolů a odemkněte si dveře se symbolem hvězdy. Seběhněte dolů a seskočte na plošinu, kde na vás začnou mířit lasery.

20150429153818 20150429154849

V tu chvíli se přepněte na Moiru a klidným krokem sledujte bílé stopy na zemi, které zůstali po Natalii. Ty vás bez újmy zavedou až k bustě, ze které vytáhněte skleněné oko, čímž deaktivujete i sledovací lasery, které by vás v případě vybočení z cesty zabili. Nyní se vraťte do 2. podlaží, utíkejte do místnosti, kde vytáhněte oko ze sochy a na jeho místo vložte skleněné oko. Poté běžte zpět ke schodišti, aktivujte pomocí oka oční skener a vstupte dovnitř. Zde si ze stolu vezměte Magnum, následně prohledejte mrtvolu v křesle a objevíte mapu a taky repliku pravé části jater. Nyní opusťte budovu, venku se dejte doleva k budově a aktivujte další oční skener. Poté ještě nalevo od dveří objevíte box, který odemkněte s Moirou a získáte rozšíření kapacity pro váš samopal. Po jeho sebrání už vám nic nebrání ve vstupu do budovy. Prostřílejte si cestu až do velké místnosti, která slouží pro jatka prasat, zamiřte na západní stranu a tu vás opět napadne obrovský nepřítel s dělem, kterého pošlete zemi. Pak si v západní místnosti odemkněte box a získáte batoh pro Claire, který rozšíří počet slotů v inventáři o dalších 5.

20150429171031 20150429175059

Následně se vydejte chodbou na sever, s Moirou sundejte ze dveří desky a dostanete se do místnosti s pákou. Zkuste ji aktivovat a zjistíte, že nefunguje. V další místnosti se vydejte k železné panně s kovovými břity na severu, z jejich útrob seberte Slaughterhouse Key a mechanismus se uvede do provozu. Otočte se, utíkejte na druhou stranu místnosti a v přikrčení se dostaňte pod prvními břity. V levé části pod vyvýšenou plošinou najděte místo, kde vám Claire pomůže nahoru na plošinu a po ní doběhněte k boxu, který rychle otevřete a seberte vzácné vylepšení Firing Rate Lv.3. Potom přeskočte přes zábradlí, pákou otevřete mříž a přepněte na Claire, se kterou rychle vyběhněte ven. Ve velké místnosti s prasaty si to namiřte k vyznačenému bodu na jižní straně, odemkněte klíčem dveře se symbolem hvězdy. Doběhněte do místnosti zalité krví a všimněte si, že v nádrži stroje před vámi je něco uvězněného.

20150429175703 20150429180526

Běžte na západ, projděte dveřmi do vedlejší místnosti a přehoďte páku u okna. Vaším úkolem je nyní zastavit těla z jatek nad strojem, s Claire následně střeli do háku a jakmile bude tělo rozemleto, tak krev naplní nádrž. To udělejte 3krát a budete napadeni, takže se ubraňte útoku a poté rozemelte ještě 4 tělo. Až z nádrže něco vypadne, tak se to vydejte obhlédnout a zjistíte, že se jedná o repliku levé části jater. Nyní vás čeká akční část, protože se spustí poplach a pro vás je důležité si prostřílet cestu ven z budovy a zamířit k soše u dveří, do které obě části jater vložte. Následně rychle odstupte dozadu a po výbuchu vstupte do budovy. Chodbou doběhněte do místnosti, kde za vámi bude uzavřen přístup, pokračujte dál a se zvyšujícím se tempem se dostanete do vybuchujícího prostoru továrny, kde budete muset uniknout. Vydejte se levnou cestou k žebříku, kde pomozte Moiře nahoru, s ní doběhněte k plamenu vycházejícímu z trubky a přepněte na Claire.

20150429182715 20150429185511

S tou otočte uzávěrem, zpět za Moiru se vydejte kousek dál a rovněž uvolněte cestu pro Claire. S ní doběhněte až k žebříku, vylezte po něm nahoru a otočte dalším uzávěrem. Následně pak s Claire utíkejte dál, dokud vám cestu nezablokuje plamen. Přepněte na Moiru, utíkejte dopředu a na konci cestu přisuňte box ke stěně, abyste mohli vylézt nahoru. Otočte dalším uzávěrem, čímž naposledy uvolníte cestu Claire, nalevo seskočte dolů a utíkejte k 4 dveřím. Pokračujte dozadu, pomozte Moiře nahoru a doběhněte do části za dveřmi, abyste viděli, které z nich vás nezabijí. Poté je s Claire otevřete, zvedněte roletu a shlédněte krátkou sekvenci, která vyústí v úspěšný únik z budovy. Vydejte se kanalizací kupředu, zvedněte roletu a dojděte k zamčeným dveřím, které se s Claire pokuste otevřít. Po krátké sekvenci vám dveře otevře starý muž a vy můžete pokračovat dál. Utíkejte dál, po pravé straně si všimněte vyvýšené části a z bedny seberte mapu stok.

20150429190443 20150429190603

Kousek opodál je hned rozcestí, odkud vede cesta na východ a na jih. Jděte do uzavřené části na východě, vylezte na lávku na okraji a poté se vytáhněte na vyvýšenou část s bednou, ve které se ukrývá vylepšení Burst +1. Potom si prostřílejte cestu na konec stok, vyběhněte po schodech nahoru a s Moirou uvolněte zablokované dveře. Doběhněte do místnosti, kde ve východní části aktivujte páku, poté se prostřílejte ke schodišti na západě a uvolněnou cestou zamiřte dál. Dostanete se do rozlehlé části stok, odkud vede cesta z jihozápadního kvadrantu dál. V další části seběhněte dolů do vody, následně po schodišti u západní zdi nahoru a po potrubích se dostanete k místu, kde nalevo uvidíte dřevěnou desku a před vámi potrubí. Vydejte se po potrubí, následně vylezte po žebříku po vaší levici nahoru a shora pak seskočte na plošinu pod vámi.

20150429192002 20150429195141

Odtud už si prostřílejte cestu až k žebříku, po kterém vylezte nahoru a doběhněte k zavřeným mřížím. Od nich utíkejte doprava, po schodišti vyběhněte až úplně nahoru a úzkou chodbou dál do rozlehlé místnosti. Zde vyběhněte po schodech ve středu, doběhněte po lávkách do řídící místnosti a zkontrolujte monitory, což vyústí v poměrně velký zvrat, který před chvílí avizovala Moira. Poté opusťte místnost, seskočte dolů a utíkejte výtahu, ze kterého vyleze Neil, který se po aktivaci viru Uroboros promění a vás bude čekat souboj s prvním skutečným bossem ve hře. Začněte do Neila pálit nejlépe z brokovnice, přitom ustupujte dozadu a jakmile se mu odkryje slabý bod na těle, palte do něj. To opakujte, dokud ho nezlikvidujete a následně utíkejte k výtahu. S ním vyjeďte nahoru a jakmile se zastaví, tak budete znovu napadeni Neilem. To vyústí v další akce, kdy se s Claire pokuste natáhnout pro zbraň, což však nepůjde a tak se přepněte na Moiru. S ní se jen doplazte pro zbraň a zbavte se Neila, čímž ukončíte 3. epizodu za první dvojici.

20150429195914 20150429200202

Barry & Natalia

Až skončí původní animace a ocitnete se v kanalizaci, kde končil příběh za Claire a Moiru, tak seběhněte po schodech dolů a dejte se doprava za roh. Zde na jednom ze sloupů rozhodně seberte mapu a prostřílejte si cestu k místu, kde stařec otevřel Claire a Moiře vstup do kanalizace. Až tam doběhnete, tak vstupte do jeho obydlí, kde ho najdete mrtvého. Posbírejte tedy zásoby, upravte si vaše zbraně a z háčku na stěně seberte Sewer Passage Key. Následně vyběhněte na chodbu, napravo odemkněte klíčem dveře a vstupte do další části. Seběhněte po schodech dolů, přeběhněte přes lávku na druhou stranu a po žebříku slezte do jímky. Tam přepněte na Natalii a nalevo od brány najdete místo, kde můžete prolézt malou dírou k žebříku. Udělejte to, vylezte po něm nahoru a přeskočte malou propast před vámi. Pak přeběhněte přes lávku napravo a pokračujte doprava, kde můžete otáčením mechanismu zvednout bránu a uvolnit tak cestu Barrymu.

20150430090602 20150430090834

Ze stěny napravo si nezapomeňte vzít mapu a po ochozu doběhněte k dalšímu mechanismu, kterým začněte otáčet. Na scéně se objeví monstrum, takže se přepněte zpátky na Barryho a ochraňte Natalii tím, že ho zastřelíte, zatímco otáčí mechanismem. S Natalií doběhněte až k zábraně, která vám blokuje další postup, přepněte si na Barryho, doběhněte k danému místu a zábranu rozstřílejte. S Barrym pokračujte až k další bráně a přepněte se zpět na Natalii. S ní otočte dalších uzávěrem, přeběhněte přes lávku doprava a zamiřte k místu, kde na další lávce je opět blok. Ten rozstřelte s Barrym a s Natalií doběhněte až k truhle, která skrývá vzácné vylepšení. Poté utíkejte nazpět přes lávku a pokračujte dál směrem doleva. Doběhněte po ochozu nakonec, vyhněte se monstrům a přelezte přes harampádí na druhou stranu stoky. Pokračujte dál, vstupte do chodby nalevo a ta vás zavede k žebříku, po němž slezte dolů. Dostanete se do úzké chodby plné potrubí, kterou utíkejte na konec a s Natalií uvidíte obrysy neviditelného monstra.

20150430093300 20150430100058

Přepněte tedy na Barryho, odhalte jeho pravé místo tím, že budete přepínat mezi postavami a zastřelte ho. Pak s Barrym zničte barikádu, která blokuje cestu Natalii a přepněte si na ni. Otočte mechanismem, vylezte po žebříku nahoru a přeběhněte do pravé části stoky. Zde po konstrukcích utíkejte jedinou cestou dál až k žebříku a slezte po něm dolů. Protáhněte se úzkou dírou u podlahy, pomocí cihly zneškodněte nepřítele a zvedněte poslední bránu. Poté se zpět v Barryho kůži dostaňte až k Natalii a dvojitými dveřmi zamiřte dál. Po lávkách přeskákejte dál a držte se podél pravé strany stok, kde zabijte neviditelného nepřítele. Potom vylezte po žebříku v severovýchodním rohu, s Natalií otevřete truhlu a získáte Rifle Ammo Case. Pak se vraťte zpět dolů, vylezte po žebříku na severozápadě a opusťte stoky. Doběhněte až k zamčené bráně, rozstřele zámek a dostanete se do starého kamenolomu. Zde si to namiřte ke kolejím, po kterých doběhněte nakonec a po sérii žebříků napravo slezte až úplně dolů.

20150430101013 20150430102129

Tam proskočte oknem do domku před vámi, ze stolu si vezměte mapu a prozkoumejte obrazovku ve středu místnosti. Druhými dveřmi vyběhněte ven, zbavte se nepřátel a seskočte do níže položené části. Na druhé straně vylezte po dvojici žebříků nahoru a obhlédněte starý nefunkční výtah, který je vaší jedinou cestou dál. Zkuste nahodit generátor a zjistíte, že ho budete muset rozchodit. Po schodech nalevo seběhněte dolů, seskočte do nově přístupné části a rovnou pokračujte podle mapy do severozápadní části této lokace. Zde si v budově nalevo můžete vylepšit zbraně, ale důležitá je komunikační místnost v rohu, kde nahoďte generátor. Pak se vydejte na jihovýchod k budově, kde jste dříve viděli, jak se chapadlo stáhne do budovy a po schůdkách do ní zamiřte také. Na druhé straně vezměte klec s přenosným transformátorem, položte ji na přepravní pás a utíkejte nazpátek, když v tom na vás zaútočí hodně silné monstrum.

20150430102257 20150430105748

Vezměte si zbraň s vysokým poškozením a zamiřte se na slabé místo v jeho pase, které si snaží krýt. Až uteče, tak utíkejte k bedně pod okny, vylezte na ni a oknem vylezte ven. Seberte klec s transformátorem, vydejte se na sever a po schodech vyjděte k dalšímu dopravnímu pásu, kam klec položte. Následně zamiřte na východ, počkejte, až dojede klec a odneste ji ke generátoru, kde ji usaďte na malou plošinu. Následně s Natalií prolezte dírou do oplocené části napravo, aktivujte páku a s Barrym druhou, které je nalevo od zavřené brány. Pokud to stihnete dostatečně rychle, tak se brána otevře a vy můžete vzít klec a zamířit s ní k budově. Dveře jsou bohužel zamčené z druhé strany a tak klec položte pod zničený žebřík napravo a vylezte nahoru. Poté vstupte do budovy, seběhněte po schodech dolů a odemkněte si dveře.

20150430110821 20150430114151

Klec s transformátorem vezměte do budovy, v 2. podlaží ji položte na další dopravní pás a dveřmi opusťte budovu. Po žebříku napravo vylezte nahoru, vezměte transformátor a položte ho na dopravník napravo. Po dalším žebříku vylezte k výtahu, napravo od něj využijte poslední žebřík a vylezte si po něm pro klec s transformátorem. Tu následně shoďte dolů, postavte ji vedle panelu a přivolejte výtah. Jakmile přijede, tak nejprve zastřelte monstrum a nastupte do něj. Bohužel se po chvíli zastaví a tak budete muset vylézt na konstrukci a jedinou cestou se dostanete až ke schodišti, po němž vyběhněte nahoru. Zde se rovnou dejte doprava přes koleje a vzadu u výtahové šachty objevíte další klec s transformátorem. Vezměte ji, zamiřte na sever a budete znovu konfrontováni s monstrem, které vás napadlo dříve i s několika dalšími. Všech se co nejrychleji zbavte, transformátor zaneste k ovládacímu panelu na severu a umístěte ho na příslušné místo. Nakonec už jen přehoďte páku, uvolněnou cestou se dostaňte až k domu a shlédněte animaci, kterou zakončíte epizodu 3.

20150430114231 20150430114406

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..