0

Resident Evil Revelations 2: Návod – Epizoda 4: Metamorphosis

Claire & Moira

Po lávce zamiřte do kontrolní místnosti, nalevo přehoďte páku a průchodem po vaší pravici se vydejte dál. Vyběhněte po schodech nahoru do společenské místnosti, přečtěte si dokumenty rozmístěné po místnosti a nakonec rozstřelte akvárium nalevo od průchodu. Následně ho odtlačte směrem doleva a aktivujte páku, čímž si venku uvolníte cestu. Vydejte se tedy tam a doběhněte do malé místnosti, kde se setkáte s Overseerem, kterým není nikdo jiný než Alex Wesker. Po skončení událostí se spustí poplach a tak se stejnou cestou vydejte zpět k výtahu, který bohužel spadne dolů. Vylezte na potrubí naproti němu, sejděte po něm dolů a doběhněte až ke dveřím, kterými se dostanete do místnosti s jakýmisi generátory energie.

20150501135923 20150501135935

Nalevo si můžete u pracovního stolu upravit vaše zbraně a vydejte se dál až k mříži, která blokuje váš průchod. Rozstřelte oba zámky, které ji drží a po žebříku slezte dolů. Zde si dejte pozor na neviditelné nepřátele, kteří vás zabijí jednou ranou a dostaňte se k žebříku v pravém zadním rohu této části. V nejnižším podlaží se rovněž zbytečně nezdržujte a vyběhněte z monumentu ven, kde uvidíte úžasný pohled na okolí a spustí se časový limit 7 minut. Utíkejte dopředu, protáhněte se po římse kolem zdi a seskočte na plošinu pod vámi, kde s Moirou otevřete box a získáte diamant v hodnotě 2 000 BP.

20150501143308 20150501144210

Pak pokračujte dál a na konci seskočte doleva na sníženou část. Zde se opět otočte doleva, utíkejte na konec cesty a seberte klec. Tu přeneste na druhý konec této části, postavte ji k boxům a vylezte na ně. Pak seskočte dírou v oplocení dolů a vydejte po římsách kolem zdi. Následně přeskočte díru a seskočte na plošinu pod vámi. Potom ještě jednou a pomozte Moiře vyšplhat na vyvýšenou část. V její kůži pak seskočte na druhé straně dolů, pomocí páčidla uvolněte plošiny po levé straně chodby a přepněte na Claire. S ní po plošinách přeskákejte na druhou stranu, odsuňte kontejner se železem na stranu a poté se vraťte ke hře za Moiru. S ní nyní odtlačte druhý kontejner, prolezte dírou v plotě a dveřmi vstupte do budovy. Zde už nemáte na co čekat a tak se vydejte jedinou cestou dál, využívejte předmětů, které vám padají do cesty a po nich pokračujte až na konec, kde se odehraje finální scéna.

20150501145155 20150501145326

Barry & Natalia

Zamiřte po pěšině kupředu, prolezte dírou v plotě a dostanete se k místu, kde jste za Claire a Moiru přepnuli vodní tok. Dejte se doprava, přejděte přes lávku na druhou stranu a držte se po pravé straně. Seskočte dolů do kanálu napravo, dejte se doleva a po žebříku vylezte ven. Potom vylezte na konstrukci vedoucí na druhou stranu příkopu a po schodech vyběhněte nahoru, kde vstupte do budovy. Uvnitř zastřelte nepřátele, vyběhněte z budovy ven a napravo rozstřelte zámek na dveřích, které se nacházejí v oplocené části. Poté se přepněte na Natalii, vběhněte do budovy a prolezte dírou u země do místnosti. Zde se probere k životu monstrum a tak vyběhněte ven, kde ho s Barrym zastřelte. Poté v místnosti otevřete truhlu a získáte vylepšení pro zbraně (Anti-Recoil Lv.2), se kterým se vraťte za Barrym a nalevo seskočte dolů.

20150501151800 20150501152224

Dejte se doprava, spusťte se dolů po srázu a doběhněte ke konstrukci, kde po žebříku vylezte nahoru. Zde si s Natalií stoupněte na plošinu, s Barrym přehoďte páku na prvním sloupu a plošina přejede na opačnou stranu. Zde s Natalií vylezte nahoru, vlezte na lávku a s Barrym utíkejte k třetímu sloupu, kde aktivujte páku. Jakmile plošina s Natalií popojede ke sloupu 3, tak v horní části uvolněte Barrymu žebřík. Vylezte s Barrym nahoru, přeběhněte po lávce na druhou stranu a po žebříku slezte dolů, zatímco Natalie zůstane na plošině. Dole seběhněte ke sloupu 5, přehoďte páku a konstrukce přejede do poslední polohy. Přepněte tedy na Natalii, doběhněte k žebříku nalevo a spusťte ho Barrymu, který po něm ihned vyleze nahoru. Poté vyběhněte po schodech nahoru, prostřílejte se do budovy a skrz průchod s roletou pokračujte do další části.

20150501154100 20150501161715

Chodbou zamiřte ven na otevřené prostranství, přes které přeběhněte na druhou stranu a po schodech pokračujte nahoru. Až se dostanete ke schodům, z nichž jedny vedou nahoru a druhé dolů, tak utíkejte dolů, zamiřte k výtahu a po aktivaci ovládacího panelu zamíříte do podzemí. Dole vystupte z výtahu, utíkejte chodbou dopředu a po pár metrech vstupte do místnosti nalevo, kde najdete mapu dolu. Vraťte se na chodbu, doběhněte na její konec a dvojitými dveřmi pokračujte dál. Dostanete se do systému důlních chodeb, které jsou zamořeny jedovatým plynem a vy v nich nevydržíte příliš dlouho. Jakmile vám začne obrazovka černat je zle a měli byste, co nejrychleji zamířit k čerstvému vzduchu, protože v opačném případě zemřete. První chodbou zamiřte kupředu, na rozcestí se dejte doleva a vyběhněte na čerstvý vzduch. Další místnosti následně pouze proběhněte a dostanete se do druhé zamořené štoly vedoucí na jih. Na rozcestí se dejte doprava, v místnosti si prostřílejte cestu na sever a na konci objevíte panel, kterým aktivujete přívod elektrické energie.

20150501164333 20150501175221

Zamiřte tedy zpět do poslední místnosti a napravo jsou dveře s elektronickým zámkem, které už můžete otevřít. Za nimi jen zabijte dalších pár monster a doběhněte ke schodišti. Tam se konečně nadýcháte čerstvého vzduchu a budete moci projít dveřmi dál. Utíkejte k pracovnímu stolu, kde si aktivujte poslední vylepšení, dejte se cestou doleva a dojděte k panelu, který prozkoumejte. Zjistíte, že potřebujete získat Lift Activation Key vzhledem k zamoření také zapnout větrací systém, abyste se zbavili jedovatého plynu v níže položených částech dolu. Vylezte po žebříku nahoru, utíkejte k dvojitým dveřím před vámi a vstupte do velké místnosti. Zde se nejprve zbavte monster, pak seskočte dolů a odtlačte důlní vozík u stěny nalevo. Objevíte díru, skrze kterou prolezte s Natalií a odemkněte dveře Barrymu. Uvnitř si ze sudu vezměte vylepšení zbraně Firing Rate Lv.3, zabijte monstrum a v zadní části se vytáhněte na vyvýšenou část, kde najdete klec ve formě kvádru.

20150501215030 20150501215049

Shoďte ji dolů, vezměte ji do centrální místnosti a položte pod schodiště v jihozápadním rohu mapy. Následně se vytáhněte nahoru, doběhněte ke stolu a najdete zmíněný Lift Activation Key. Vydejte se tedy nazpět a hned jak projdete dvojitými dveřmi tak se vydejte dál přes můstek nalevo. Na konci projděte dveřmi, doběhněte na konec chodby a seskočte do zamořené místnosti, kde postřílejte všechny nepřátelé. Pak si odpočiňte na vyvýšené plošině a na mapě si povšimněte 3 cest, z nichž jedna vede na západ, druhá na sever a třetí na východ. Tu severní ignorujte, protože se tam nic nenachází a ve východní chodbě odtlačte vozík dál. Po cestě se nad schodištěm nadýchejte čerstvého vzduchu, odtlačte vozík až úplně dozadu a v místnosti napravo otevřete truhlu, která skrývá vylepšení do zbraně Capacity Lv.3. Vraťte se do hlavní místnosti, pokračujte na západ a odtlačte vozík na konec chodby. Následně se dejte uvolněnou chodbou doprava a na rozcestí pokračujte doleva (na mapě na jih).

20150501215513 20150501220036

Touto cestou se dostanete ke dvojitým dveřím, kterými projděte dál. Zde zabijte silné monstrum, které má slabinu v pase i to, které po vás hází projektily z římsy, doběhněte na konec cesty a tam nahoďte přívod energie. Následně se vraťte do zamořené místnosti a na jižní straně odemkněte dveře, které již nejsou blokovány elektronickým zámkem. Prostřílejte se ke dveřím na konci, těmi zamiřte k ovládacímu panelu a zapněte odvětrávání. Poté jen spusťte žebřík nalevo, utíkejte do výtahu a sjeďte dolů. Doběhněte k uzavřenému vstupu dál a pokuste se ho otevřít. Bohužel nemáte žádný záznam a tak zkuste přepnout na Natalii a otevřít. Asi není velkým překvapením, že jí se to podaří a vy se dostanete dál. Po schodišti seběhněte dolů, protáhněte se modrými dveřmi nalevo od rolety a v další místnosti se vám znovu ohlásí Alex (Overseer).

20150501220211 20150501220256

Na nic nečekejte, vydejte se přímo za nosem a dvojitými dveřmi vstupte do podzemního panství, které zde nechali vybudovat. Na rozcestí před vámi se dejte doleva, doběhněte na konec a vstupte do místnosti po vaší levici, kde zabijte monstrum. Poté místností proběhněte do úzké chodby a v ní objevíte dveře, ke kterým potřebujete získat Emblem Key, který bude naším dalším cílem. Doběhněte na konec chodby, projděte dveřmi ke schodišti a seběhněte dolů. Tam se toho moc nenachází a tak si to zamiřte dvojitými dveřmi dál. Dostanete se do výzkumné laboratoře, kde zjistíte, že monstra stvořila přímo Alex a její tým a je jen na vás jestli všechny postupně zabijete poté, co prostřelíte nádobu, nebo je necháte být. Jedinou možnou cestou pokračujte do kontrolní místnosti, kde na panelech naleznete mapu této části. Seberte ji, kousek dál seběhněte po schodech dolů a před sebou uvidíte pracovní stůl pro úpravu zbraní. Než se k němu vydáte, tak hned jak seběhnete ze schodů, tak se dejte doleva a objevíte dveře, které vás zavedou do malé místnosti.

20150501222032 20150501223709

Ze země nedaleko mrtvoly seberte Security Card Level 1 a vraťte se do místnosti s nádržemi. Zde se vydejte ke schodišti v levém horním rohu mapy, seběhněte po něm dolů a pokračujte do místnosti na jihu. Zbavte se 2 monster, s Natalií otevřete bednu a získáte Magnum Ammo Case, díky které unesete více nábojů do Magnumu. Běžte zpět do předchozí místnosti, kartou odemkněte označené dveře nalevo a vstupte do chodby. Z ní rovnou zamiřte na pitevnu nalevo, kde můžete prozkoumat jednotlivé boxy na těla a najdete munici, jedno monstrum a hlavně zmíněný Emblem Key. S ním se vraťte k místu, kde jste našli Security Card Level 1, vyběhněte po schodech nahoru a odemkněte si dveře, kterými se dostanete k místu, kde jste do podzemního panství vstoupili. Utíkejte tedy k rozcestí a tentokrát se dejte doprava, na sever. Doběhněte k označeným dveřím, odemkněte je klíčem a utíkejte do zadní místnosti, kde najdete přístupovou kartu Security Card Level 2 a také nějakou munici.

20150501225631 20150501225731

Až vše seberete, tak se opět vraťte k místu, kde byla karta úrovně 1, jděte k pracovnímu stolu a odemkněte dveře napravo od něj. Zde se přikrčte, prolezte dírou v oplocení nalevo a dostaňte se do velkého skladiště. Nalevo od výtahu se nacházejí 3 nádoby s monstry, kterou doporučuji zabít ihned, protože by vám za chvíli dělali větší problémy. Po jejich likvidaci tedy utíkejte k výtahu a přivolejte si ho. Až se spustí poplach, tak odrazte útok všech monster a nakonec nastupte do výtahu, kterým se svezte dolů. Nyní se vydejte temnou lokací kupředu, sbírejte zásoby, na které narazíte a po chvilce Barrymu selže baterka. Pokračujte tedy úplnou tmou po svých a nakonec se dostanete k pracovnímu stolu, kde si nyní naposledy můžete upravit zbraně. Poté se jedinou možnou cestou vydejte až k setkání s Alex, která použije virus a promění se.

20150501230149 20150501230243

Vy si nejprve obhlédněte lokaci a při každé příležitosti po ní palte. Zbytečně nepostávejte na místě a sledujte její pohyby, abyste byli vždy o krok napřed. Rovněž posbírejte munici, která se tu různě povaluje a využijte ji ve váš prospěch. Až nakonec Alex porazíte a ona na chvíli padne, tak se objeví Moira a bude následovat další animaci, která vyústí v setkání s Claire. S ní pomocí rychlopalné sniperovky střílejte do Alex a pokud ji nestihnete zabít, tak se hra přesune na Barryho, se kterým budete muset proběhnout jeskyni a dát opět šanci Claire. Nakonec už jen dostanete do rukou raketomet, kterým pošlete Alex vstříc smrti. Poté si jen vychutnejte závěrečnou animaci.

20150501230336 20150501230800

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..