0

Syberia: Návod – Část 1: Valadilene

Adventura Syberia vyšla koncem loňského roku znovu pro Xbox 360 a Playstation 3 a tak je ten správný čas, abychom se podívali na návod k této skvělé hře od Benoita Sokala.

Hotel

 • Přistupte k recepčnímu pultu, seberte klíček (Reception Bell Key) a ten použijte na panáčka u zvonku. Pak jen zmáčkněte červené tlačítko a přivolejte si recepčního.
 • Promluvte si s ním a dozvíte se, že máte připravený pokoj č. 6.
 • Poté se pokuste odnést svůj kufr do pokoje, ale bude příliš těžký a tak si znovu promluvte s recepčním a požádejte ho o pomoc (Help), který vám po krátké rozmluvě, s chlapcem jménem Momo, pomůže.
001 002

 • Z nočního stolku v pokoji seberte Fax 1, přečtěte si ho a pomocí LB (L1) aktivujte telefon. Šipkami na D-padu vyberte kancelář (Office), zavolejte do ní a po rozmluvě s panem Marsonem se dozvíte, že musíte za notářem.
 • Vraťte se na recepci, promluvte si recepčním o faxu (Mission) a ten si následně přečtěte. Poté vyčerpejte i další témata k rozhovoru (Hans, Momo, Automaton a Anna) a z nástěnky napravo od schodiště si vezměte letáček, který vás vítá do Valadilene (Advertising Brochure).
 • V zadní části u krbu si ze stolu seberte 2 ozubená kola (Tiny Cog Wheel a Medium Cog Wheel), další 2 ze země u krbu (Small Cog Wheel a Large Cog Wheel) a nakonec opusťte hotel.
003 004

Cesta k notáři

 • Po ulici se dejte doleva, doběhněte k notářovu domu, který se nachází 2 obrazovky od hotelu a prozkoumejte robota u vchodu. Nejprve mu zatáhněte za páčku na hrudi, následně pak vložte do ruky Fax 2 a zatáhněte za páčku, která je zboku. Notář si tak přečte důvod návštěvy a vy budete moci vstoupit do domu.
 • Rovnou si to namiřte do notářské kanceláře, promluvte si notářem o prodeji továrny (Mission) a z dopisu Anny se dozvíte, že její bratr Hans je stále mezi živými.
 • Se získaným dopisem od Anny (Letter from Anna to the Notary) se vraťte na recepci a než dům opustíte, tak si seberte předmět opřený o věšák vedle dveří (Telescopic Key).
 • Nakonec dům opusťte a z lavičky nalevo si vezměte noviny (The Valadilene Gazette).
002 004

Návštěva hrobky Voralbergů

 • Utíkejte o jeden obraz nazpět, promluvte si s vaším přítelem Danem, který zavolá a po skončení rozhovoru si povšimněte brány do Voralbergovy továrny.
 • Pokračujte k hotelu, od něj dál směrem doprava a nahoře na kopci vstupte do areálu hřbitova, kde vám znovu zavolá váš šéf.
 • Dejte se od kostela doprava, proběhněte kolem nefunkčního výtahu až dozadu a vstupte do komnaty kněze.
 • Zde nejprve prozkoumejte kříž na stěně za oltářem, seberte si schovaný klíč a běžte dozadu ke komodě. U ní vložte klíč do zdířky v pravém horním rohu a postupně ji budete muset celou prohledat.
001 002
 • V prvním šuplíku seberte první děrovanou kartu (Red Punch Card), v druhém pak druhou (Purple Punch Card) a podívejte se do třetího, kde se nic nenachází. Když ovšem použijete otočný mechanismus napravo, tak objevíte tajnou přihrádku, ve které se skrývá klíč od Voralbergovy hrobky (Voralberg Key) a také přiznání kněze (Priest´s Confession). Potom se podívejte do pátého šuplíku a seberte třetí děrovanou kartu (Blue Punch Card).
 • Potom budovu opusťte a vraťte se zpět k výtahu, kde prozkoumejte skříňku vedle něj a postupně do ní odshora vložte ozubená kolečka v tomto pořadí: Small Cog Wheel, Large Cog Wheel, Medium Cog Wheel a úplně dolů pak Tiny Cog Wheel.
004 006
 • Jakmile to uděláte správně, tak zatáhněte za páku napravo a vyjeďte výtahem nahoru do věže. Uvnitř si prohlédněte automatona, kterému do zad vložte fialovou kartu (Purple Punch Card) a spustí se video, ve kterém uvidíte, jak automaton u Voralbergovy hrobky nabídne svůj klobouk, který má slot pro klíč.
 • Vraťte se před kostel, dejte se po cestě doleva a doběhněte k hrobce. Na klobouk použijte získaný klíč a vstupte dovnitř.
 • Otevřete Hansovu hrobku, prozkoumejte hrob a uvnitř najdete válec s hlasovým záznamem a také výtisk novin, který zmiňuje Hansovu nehodu (Valadilene Voice Cylinder a Press cuts).
 • Potom opusťte areál kostela a kolem hotelu pokračujte o jednu obrazovku doleva, kde se nachází zmiňovaný vstup do továrny.
 • Po prozkoumání brány vložte do horního robota klíč (Telescopic Key), následně natáhněte klíč ve spodním robotovi a otevřete bránu pomocí páčky napravo.
009 010

Voralbergova továrna

 • Zamiřte k rozcestí u kašny, levou cestou zamiřte do továrny a uvnitř vyběhněte po schodech nalevo od dveří.
 • V patře si to dveřmi namiřte do kanceláře Anny, přečtěte si na jejím pracovním stolku dopis pro Hanse a také dopisy od věřitelů a nakonec prozkoumejte Hansův plán.
 • V pravé části pracovny se podívejte do skříně, povytáhněte druhou knihu zprava a objeví se hrací skříňka. Vytáhněte z ní zvukový válec a vložte ten, který jste našli v hrobce. Spustí se animace a vy se stanete svědky toho, co se Hansovi stalo. Nakonec skříňku znovu prozkoumejte a získáte zpět válec a také mechanickou hračku (Hans – Anna Mechanical Toy).
002 004
 • Vraťte se po schodech do přízemí, dejte se doleva a po rozhovoru s matkou vstupte do dílny, kde uvidíte automatona bez noh, který visí na tyči. V části napravo použijte mechanismus, spusťte automatona dolů a během rozmluvy se dozvíte, že se jmenuje Oskar. Následně si s ním promluvte, zvolte téma Production a budete požádáni o výrobu Oskarových nohou, k čemuž od něj dostanete jeho výrobní kartu (Oscar´s Card).
 • Běžte zpět k hlavním dveřím továrny, od nich pokračujte doprava a vstupte do strojovny, kde nejprve zatáhněte za řetěz na páce v pravé části místnosti a po aktivaci železné myši přehoďte páku na podlaze.
 • Utíkejte k rozcestí u kašny, vydejte se levou horní cestou a dostanete se na zásobovací rampu, kde aktivujte malou páčku na jednom ze sloupů. V tu chvíli přijede jeřáb a převeze nádobu do továrny.
005 007
 • Vraťte se tam, jděte do levé části, kde se nachází dílna s Oskarem a venku uvidíte na pásu nádobu. Použijte tedy vozík a uvidíte, jak převeze nádobu k výrobní lince, kde ho umístí na předem připravené místo.
 • Nyní zamiřte po schodech do 2. podlaží, kolem kanceláře Anny doběhněte k ovládacímu pultu a do slotu v jeho středu vložte Oskarovu výrobní kartu. Poté zmáčkněte páčku v pravém spodním rohu panelu a uvidíte, jak se rozsvítí červená kontrolka. Páčkou nalevo od karty zvolte materiál, kterým by mělo být světle hnědé dřevo (viz. obrázek panelu) a pravou páčkou aktivujte jejich výrobu.
 • V přízemí utíkejte na konec výrobní linky a seberte Oskarovy nohy (Wooden Legs), se kterými se vydejte do dílny. Tam je předejte Oskarovi a ten se vydá hledat svůj vlak.
009 011
 • Zamiřte ke kašně, pravou horní cestou zamiřte na vlakové nádraží a utíkejte podél nástupiště až k prodejní budce. Přímo naproti ní, vyjděte k vlaku a vstupte dovnitř.
 • Promluvte si s Oskarem, zvolte možnost Mission a budete požádáni o jízdenku, kterou bohužel nemáte, ale jak se dozvíte je právě čas, kdy by měla být otevřená prodejní budka.
 • Opusťte vlak, jděte k budce a opět si promluvte s Oskarem na téma Mission, který nyní zastává místo prodavače. Získáte od něj jízdenku (Train Ticket) a povolení k odjezdu (Train Release Permit), kterému ovšem chybí úřední schválení.
  – Vraťte se tedy ke kašně a pokračujte doprava k domu rodiny Voralbergů.
012 014

Dům Voralbergů

 • Kolem zamčeného předního vchodu se dejte doprava, oběhněte dům a zjistíte, že je zamčený i z druhé strany. Utíkejte proto doprava do zahrady, promluvte si se zahradnicí, která se stará o rostliny a projděte branou nalevo od ní.
 • Pokračujte kousek kupředu a jakmile se změní pohled kamery, tak uvidíte zavřenou bránu a pak také jednu otevřenou, která se skrývá v malé uličce mezi živým plotem. Tam zamiřte a objevíte malou kašnu, jenž ukrývá klíč (Voralberg Key).
 • S ním se vraťte k zadnímu vchodu domu, prozkoumejte automatický žebřík a jakmile na něj použijete klíč, tak po něm vylezte nahoru do podkroví domu.
001 004
 • Nejprve jděte doleva, prohledejte psací stůl a objevíte Annin deník a inkoust (Anna´s Diary a Ink Bottle).
 • Utíkejte do opačného rohu podkroví a prozkoumejte temné zákoutí, dokud se vám nenabídne ikona použití, s jejíž pomocí rozsvítíte.
 • Vraťte se zpět k oknu a narazíte na Moma, který se zde objevil. Promluvte si s ním, vezměte si tužku a papír (Pencil and Paper) a vraťte se k místu, kde jste rozsvítili. Když si prohlédnete trám nad židlí, tak objevíte vyřezaného mamuta, kterého můžete vyšrafovat pomocí tuhy na papír (Pencil Tracing of Mammoth).
 • Získaný obrázek zaneste Momovi a on vám poví o tajném místě, ke kterému ho musíte sledovat.
006 008

Cesta do jeskyně

 • Opusťte tedy dům, vraťte se na hlavní ulici města a kolem domu notáře zamiřte dál. Pak projděte brankou nalevo, přeběhněte přes most a pokračujte po lesní pěšině až k místu, kde se setkáte s chlapcem.
 • Zeptejte se ho, proč vás sem přivedl (Mission), následně na jeskyni (Cave) a pokračujte od Moma doprava ke stavidlu, které se pokuste otevřít. Bohužel to nepůjde a tak se vraťte za Momem, požádejte ho o pomoc (Help) a běžte se zpět ke stavidlu. Bohužel se páka zlomí a Momo uteče pryč.
002 005
 • Seberte ze země zlomenou páku (Broken Lever), utíkejte nazpátek a zastavte se u loďky na pobřeží. Prohlédněte si pádlo nalevo od ní, ale bude daleko od loďky, proto použijte zničenou páku a přitáhněte si ho.
 • Kate bude znechucená tím, jak je mokré a špinavé, proto se vraťte za Momem, řekněte mu, aby vám ho přinesl a jakmile to udělá, tak mu řekněte, aby ho použil pro otevření hráze (Help).
 • Poté, co se mu to podaří, se vraťte k místu, kde seděl na kameni a cestou nalevo od něj, která vede směrem nahoru, pokračujte do jeskyně. Utíkejte na její konec a ze země seberte panenku mamuta.
006 008

Přípravy na odjezd

 • Opusťte jeskyni, utíkejte zpět do města a po cestě vám zavolá vaše kolegyně. Jakmile dohovoříte, tak si to namiřte k notáři a zastavte se ve vstupní hale.
 • Oběhněte stůl sekretářky, prohlédněte si razítko stole a na desku položte povolení k odjezdu. Poté klikněte na klobouček figurky, nalijte do něj inkoust a červeným razítkem potvrďte dokument, který si nezapomeňte sebrat (Train Release Permit OK).
 • Nyní si to namiřte na vlakové nádraží v areálu továrny, předejte Oskarovi povolení a následně i jízdenku. Dozvíte se, že nebyly splněny podmínky odjezdu.
001 002
 • Opusťte tedy soupravu, pokračujte na nástupiště napravo a utíkejte směrem k obrazovce, kde najdete otočný uzávěr. Použijte ho, následně zatáhněte za páku na podlaze a jakmile dojde k natažení lokomotivy, tak znovu otočte uzávěrem, aby se natahovací klíč vrátil do zařízení.
 • Jděte zpět do vlaku, projděte do střední části a na podstavec uprostřed místnosti položte mechanickou hračku Anny a Hanse, na skříňku napravo pak sošku mamuta a do vitríny položte oba zvukové válce.
 • Nakonec se vraťte za Oskarem, dejte mu jízdenku a vydejte se na cestu.
003 004

xDante1986

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ověření, že nejste robot: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..